رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

                 Rabbibni li indaka baytan filJannah.                                                                                                                              

                                                                       My Lord, build for me near You a house in Paradise.                                    

 
 
 
 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *